KONFERENCJA

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy,

 

W dniach 23 października 2020 roku odbędzie się XVII Konferencja „Profilaktyka w Medycynie”. W tym roku, w związku z pandemią, Konferencja po raz pierwszy odbędzie się w internecie, z bezpośrednim przekazem online.

Celem Konferencji jest propagowanie zasad promocji zdrowia i aktualnych wytycznych profilaktyki pierwotnej i wtórnej schorzeń z różnych dziedzin medycyny. Przedstawiać będziemy rekomendacje towarzystw naukowych oraz praktyczne tematy z zakresu codziennej praktyki medycznej.

Konferencję rozpocznie Konkursowa Sesja Studencka i Doktorancka, w której studenci kół STN przedstawią prezentacje ustne z zakresu promocji zdrowia i prewencji schorzeń. W wersji elektronicznej prezentowane będą prace zakwalifikowane do Sesji Plakatowej Studenckiej i Doktoranckiej.

W programie Konferencji znalazły się tematy i zagadnienia z zakresu profilaktyki schorzeń sercowo-naczyniowych, diabetologii, onkologii, dermatologii, pediatrii i geriatrii. Przewidujemy także wykład na aktualny temat epidemii SARS-CoV-2. Tematyka Konferencji powinna zainteresować lekarzy rodzinnych oraz specjalistów z innych dziedzin medycyny, a także pielęgniarki, położne, fizjoterapeutów oraz studentów różnych kierunków medycznych.

Wykładowcami są uznani eksperci ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz zaproszeni goście, znakomici eksperci z UJ Collegium Medicum w Krakowie oraz z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Konferencja uzyskała wsparcie ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Doskonała Nauka”.

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w Konferencji. Rejestracja będzie odbywać się poprzez stronę internetową naszej Uczelni.

Życzymy dobrego odbioru Konferencji oraz satysfakcji z zapoznania się z programem naukowym.

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. Zbigniew Gąsior

PROGRAM KONFERENCJI

 

 

 

 

XVII Konferencja „Profilaktyka w Medycynie”

ONLINE

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

 

Piątek 23.10.2020

  8.00 – 9.30  Sesja Studencka i Doktorancka: prezentacje ustne

Przewodniczący: dr hab. Józefa Dąbek, dr Halina Kulik, mgr Paulina Orczyk

 10.00 - 10.10  Otwarcie Konferencji

 10.10 – 10.30   Wykład Inauguracyjny

 • Rola działań prewencyjnych w poprawie jakości i długości życia populacji – prof. Andrzej Pająk (UJ CM Kraków)

 10.30 – 12.00 Sesja I: Wiek podeszły

Przewodniczący: prof. Jan Szewieczek, prof. Czesław Marcisz

 • Leczenie cukrzycy w wieku podeszłym – rola metforminy - prof. Józef Drzewoski (UM Łódź)
 • Powikłania nefrologiczne diagnostyki i terapii innych schorzeń – prof. Jan Duława
 • Leczenie nadciśnienia w starszym wieku – prof. Teresa Nieszporek
 • Ryzyko farmakoterapii w zespole kruchości – prof. Jan Szewieczek

 

 12.00 – 12.15  Przerwa (techniczna)

 

 12.15 – 13.45  Sesja II: Choroby układu sercowo-naczyniowego

Przewodniczący: prof. Bogusław Okopień, prof. Zbigniew Gąsior

 • Hiperlipidemia – sposoby i cele terapii – prof. Bogusław Okopień
 • Aktualne postępowanie w przewlekłych zespołach wieńcowych –dr hab. Mariusz Skowerski
 • Znaczenie leczenia otyłości w zespole metabolicznym – prof. Magdalenia Olszanecka-Glinianowicz
 • Nowe wytyczne postępowania w migotaniu przedsionków 2020 – prof. Zbigniew Gąsior

 

 13.45 – 14.00 Przerwa (techniczna)

 

 14.00 – 15.30 Sesja III: Varia

Przewodniczący: Prof. Anna Obuchowicz, prof. Grażyna Markiewicz-Łoskot

 • Dylematy terapeutyczne w najczęstszych chorobach włosów u dzieci – prof. Ligia Brzezińska-Wcisło
 • Skuteczność metod profilaktycznych w onkologii – dr n. med. Agnieszka Boratyn-Nowicka
 • Epidemiologia chorób zakaźnych u dzieci – jak zapobiegać?– prof. Anna Obuchowicz
 • Zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 - globalne wyzwanie; prognozy na przyszłość– dr hab. Włodzimierz Mazur

 

 15.30 –  Ogłoszenie Laureatów Nagród za Najlepszą Pracę Studencką i Doktorancką

 

 9.00 – 11.00 Sesja plakatowa : studencka (w formie elektronicznej)

 11.00 – 13.00 Sesja plakatowa : doktorancka (w formie elektronicznej)

 

 

REJESTRACJA

 

Formularz dla uczestników zgłaszających udział, prezentujących referat / plakat

Rejestracja

 

 

Formularz dla uczestników - słuchaczy

Rejestracja

 

 

SESJA PLAKATOWA

 

Magdalena Szynal, Patrycja Biały

"Codzienne radzenie sobie chorych hemodializowanych - wyniki wstępne"

Katedra i Klinika Kardiologii,
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach,
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Opiekun Koła: dr hab. n. med. Józefa Dąbek
Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior


Oskar Sierka, Maksymilian Macherski

"Czy Ślązacy z małych miast żyją zdrowo? - zalecenia a rzeczywistość"

Katedra i Klinika Kardiologii,
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach,
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Opiekun Koła: dr hab. n. med. Józefa Dąbek
Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior


Anna Ledwoń, Sylwia Bulanda, Edyta Poloczek-Gzocha, Karolina Lau

"Ocena wiedzy i świadomości wykrywania oraz leczenia chorób nowotworowych wśród Studentów kierunków medycznych"

Katedra i Zakład Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej,
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach


Aleksandra Gładyś, Katarzyna Jarzębska, Aneta Kamińska, Krzysztof Kocot

"Percepcja studentów medycyny na temat środowiskowego ryzyka zdrowotnego związanego z zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego, jako ważny element profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych i oddechowych"

Katedra Epidemiologii,
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Opiekun Koła: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kowalska


Anna Białończyk, Kamila Kot

"Zachowania buntownicze, negatywizm i agresja u dzieci w czasie adaptacji do żłobka w grupie wiekowej do lat 3"

Katedra i Klinika Pediatrii,
Wydział Nauk o Zdrowiu,
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Opiekun Koła: dr hab. n. med. Krystyna Stencel-Gabriel


Karolina Stolorz, Oskar Sierka

"Zdrowie i czynniki je determinujące w świadomości mieszkańców małych miast województwa Śląskiego"

Katedra i Klinika Kardiologii,
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach,
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Opiekun Koła: dr hab. n. med. Józefa Dąbek
Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior


Monika Serkowska, mgr Katarzyna Pogorzelczyk, mgr Marta Gallas

"Zjawisko hejtu jako zagrożenie dla zdrowia psychicznego. Działania prewencyjne na przykładzie kampanii społecznych"

Interdyscyplinarne Zarządzanie Opieką zdrowotną,
Gdański Uniwersytet Medyczny

Opiekun pracy: dr Marlena Robakowska


Agnieszka Mazanek

"Znajomość anatomii oraz fizjologii serca i naczyń z uwzględnieniem rozpowszechnienia chorób układu krążenia i ich kontroli w populacji dorosłych Polaków"

Katedra i Klinika Kardiologii,
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach,
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Opiekun Koła: dr hab. n. med. Józefa Dąbek
Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior


Jolanta Gryma-Kowalik, Agnieszka Szkudlarek, Małgorzata Maciążek-Jurczyk

"Spektroskopowa analiza wpływu stresu oksydacyjnego na transport ketoprofenu przez ludzką albuminę surowicy krwi w terapii chorób zapalnych"

Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej,
Wydział Nauk o Farmaceutycznych w Sosnowcu,
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach


  WYNIKI SESJA USTNA

I miejsce
,,Wiedza dorosłych mieszkańców Śląska na temat roli szczepień ochronnych w prewencji i kontroli chorób zakaźnych oraz odczynów poszczepiennych”
Oskar Sierka , Stanisław Surma
(Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Kardiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

II miejsce
,,Skuteczność leczenia zachowawczego skolioz idiopatycznych”
Joanna Frąckiewicz
(Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Kardiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

III miejsce
,,Palenie e-papierosów a kontrola astmy na przykładzie dzieci leczonych sanatoryjnie”
Izabela Jabcoń, Paulina Kurdyś
(Oddział Kliniczny Pediatrii, Katedry Pediatrii, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Szpital Specjalistyczny nr. 2 w Bytomiu)

 

  WYNIKI SESJA PLAKATOWA


I miejsce
,,Zdrowie i czynniki je determinujące w świadomości mieszkańców małych miast województwa Śląskiego” Karolina Stolorz, Oskar Sierka (Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Kardiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

II miejsce
,,Zjawisko hejtu jako zagrożenie dla zdrowia psychicznego. Działania prewencyjne na przykładzie kampanii społecznych”
Monika Serkowska, Katarzyna Pogorzelczyk, Marta Gallas, Marlena Robakowska
(Gdański Uniwersytet Medyczny)

III miejsce
,,Spektroskopowa analiza wpływu stresu oksydacyjnego na transport ketoprofenu przez ludzką albuminę surowicy krwi w terapii chorób zapalnych”
Jolanta Gryma-Kowalik, Agnieszka Szkudlarek, Małgorzata Maciążek-Jurczyk
(Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

III miejsce
,,Ocena wiedzy i świadomości wykrywania oraz leczenia chorób nowotworowych wśród studentów kierunków medycznych”
Sylwia Bulanda, Anna Ledwoń, Edyta Poloczek-Gzocha, Karolina Lau
(Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

KSIĄŻKA ABSTRAKTÓW

 
×

Dane kontaktowe

Sekretariat Katedry i Kliniki Kardiologii
Wydzialu Nauk o Zdrowiu SUM

40-530 Katowice, ul. Ziolowa 47

Tel.: 32 359-88-84

Fax: 32 252-74-07

Email: gcm-kk2@sum.edu.pl